Witaj, jak możemy Ci pomóc?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – z powodu koronawirusa.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka -klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły

Zasiłek dodatkowy to zasiłek w wymiarze 14,który przysługuje rodzicom dzieci, których placówki edukacyjne zostały zamknięte. Jest to zasiłek dodatkowy, więc nie wlicza się go do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego.

Przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci (będącym pracownikami, zleceniobiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą). Przysługuje tylko jednemu z dwojga pracujących rodziców. Przy większej liczbie dzieci, liczba dni nie zwiększa się.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

W celu uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wystarczy złożyć oświadczenie do płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą składają oświadczenie w ZUS.

Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19.

Zasiłek przysługuje zgodnie z oświadczeniem, tj. za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli wpiszesz w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy wskażesz w oświadczeniu.

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Możesz wskazać cały okres od 12 do 25 marca, albo inny okres np. od 16 do 25 marca albo okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki, która została zamknięta, np. 12-13, 16-20, 23-25 marca, lub inne okresy, w których dziecko nie mało zapewnionej opieki.

Pracownik powinien poinformować o powyższym swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Numer Infolinii ZUS:

W przypadku potrzeby kontaktu z ZUS celem uzyskania dodatkowych informacji można skorzystać z:

  • informacji telefonicznej : tel. 22 560 16 00
  • komunikacji mailowej– adres e-mail : cot@zus.pl

People photo created by prostooleh – www.freepik.com

Share Post