Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z prawem rodzinnym

Prawo rodzinne  to obszar prawa, obejmujący zarówno:

 • sprawy spadkowe
 • darowizny
 • ubezwłasnowolnienia
 • stosunki między małżonkami
 • rozwody
 • separację
 • rozdzielność majątkową
 • alimenty
 • podział majątku
 • stosunki między rodzicami i dziećmi
 • alimenty
 • kontakty
 • władzę rodzicielską,
 • opiekę nad osobami starszymi
 • kwestie związane z pomocą społeczną

Spraw, jakich dotyczą stosunki rodzinne może być bardzo wiele, w tym także takie dot. ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa i wiele, wiele innych.

Dużą sferę pracy adwokata zajmującego się sprawami rodzinnymi zajmują rozwody, które wymagają nie tylko znajomości prawa, lecz także ludzkich charakterów, okazania zrozumienia i czasem wysłuchania. Cała trudność tych sprawa polega zaś na ich złożoności oraz wielu konsekwencjach prawnych, jakie rozwód za sobą pociąga, jak choćby kwestia opieki nad dziećmi, alimentów czy podziału majątku wspólnego.

Jesteśmy zespołem młodych, ale doświadczonych osób

Adwokat Justyna Maniecka jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwers

Czytaj profil

Jest magistrem prawa, absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr

Czytaj profil

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapraszamy umówienia się na konsultacje na których ustalimy szczegóły współpracy.