Nasz sposób rozliczenia jest uzależniony od rodzaju klienta

Klienci indywidualni

Sposób rozliczeń ustalany jest indywidualnie z każdym klientem, biorąc pod uwagę charakter sprawy i jej skomplikowanie, wysokość dochodzonego roszczenia, termin wykonania usługi, czas trwania postępowania, a także nakład pracy i zawiłość proceduralną.

Firmy,  podmioty gospodarcze

Sposób rozliczeń może być ustalony godzinowo: tj. wynagrodzenie jest ustalone za godzinę pracy prawnika; ryczałtowo tj. na podstawie stałej obsługi prawnej, wynagrodzenie stałe, określone z góry lub też wynagrodzenie za każdorazową czynność, pismo itp.